Agro-projecten en diensten

Een woordje uitleg over onze agro diensten en projecten.Wij streven ernaar om met land- en tuinbouwers enerzijds en verwerkers van landbouwgrondstoffen anderzijds voedingsproducten te ontwikkelen die voor beide partijen een hoge toegevoegde waarde creëren. Daarnaast streven wij ernaar om landbouwproducten op een zo duurzaam mogelijke wijze te produceren. Dit gebeurt o.a. door directe inzaai van gewassen.

Pellen van spelt

Vanaf het najaar van 2015 beschikken wij over een installatie voor het pellen van speltgraan.
In tegenstelling tot tarwe heeft spelt kafblaadjes die niet loskomen van de graankorrels en is de
aarspil broos. Bij het dorsen breekt de halm dus in losse aarpakketjes waarin 2 of 3 door kaf
bedekte graankorrels zitten. Voor consumptie moet spelt eerst ‘gepeld’ worden, d.w.z.
mechanisch ontdaan worden van de kafjes. Hiervoor hebben wij een pelmachine van het merk Heger aangeschaft.

Project Camp Rémy brood Delhaize

Voor dit project staan wij in voor de teelt en de stokage van de tarwe Camp Rémy die gebruikt wordt voor het produceren van het Camp rémy brood van Delhaize. Wij verzorgen ook de opvolging van de teelt bij 25 landbouwers uit Oost-Vlaanderen en Henegouwen, alsook het contact tussen de telers en de verwerker.
Hier vind je de press release van DelHaize.
 

Directe inzaai

Een andere dienst die wij aanleveren is directe inzaai van graangewassen. Directe inzaai betekent dat het zaaien van het gewas steeds gebeurt in de gewasresten van de vorige teelt. Wij beschikken sedert 2011 over een zaaimachine die daarvoor speciaal is gemaakt. Het betreft een John Deere 750A. Wij staan steeds ter beschikking om met deze machine in loonwerk te zaaien bij landbouwers.